Òscar Jané Checa, “Memòria personal. Construcció i projecció en primera persona a l’època moderna” (2015)

El Dr. Òscar Jané Checa, historiador i col·laborador del GRENPoC, ha participat recentment en la confecció de dos llibres dedicats a la memòria i les memòries personals.

Per una banda, és editor, junt amb Patrice Poujade, de “Memòria personal. Construcció i projecció en primera persona a l’època moderna”, volum on dialoguen les veus de diversos estudiosos, procedents de diferents àmbits geogràfics i disciplines, sobre temes com la “història oficial” o l’estudi de les llengües. L’objectiu, a més d’establir un diàleg, és el de trobar un marc comú per a la investigació.

Per altra banda, també ha escrit l’estudi introductori a “Antologia de memòries i dietaris personals catalans sobre la Guerra de Successió” (Enric Pujol ed.), obra que recull el testimoni dels qui van viure el conflicte en primera persona. Engloba textos des del 1687 a ben entrada la segona meitat del segle XVIII, des dels antecedents que van conduir a la guerra als anys que la van seguir, marcats per la repressió i les protestes.