La Càtedra

La Càtedra va néixer el 2012 i reuneix investigadors de diverses especialitats per promoure i impulsar la investigació d’alta qualitat en història i en les àrees pròpies de les ciències humanes i socials i, en especial, de les humanitats digitals. La Càtedra té una orientació multidisciplinària per fomentar la recerca en història dels lideratges polítics i socials, l'evolució de les identitats sobre l'organització social i l'espai públic, i el foment de la cultura digital. La Càtedra es proposa, també, ajudar a trobar formes de transferència del coneixement humanístic amb les metodologies digitals per tal de contribuir a la creació d'una real cadena de blocs historiogràfics per autentificar documents i certificar la informació que avui circula per les xarxes socials i esdevindran documentació històrica. La Càtedra acull el Grup de Recerca en Estudis Nacionals i Polítiques Culturals (GRENPoC-UB), que és un subgrup del Grup de Recerca en Estudis Polítics, les Identitats, les Institucions i la Corrupció (GREPIIC-UAB), reconegut per l'AGAUR (GRC 2021 SGR 00053). Per tant, la Càtedra té l'objectiu de fomentar, projectar i difondre la recerca, la docència, la transferència de tecnologia i/o la innovació efectuada pels seus investigadors en els àmbits de la història, l'economia, la sociologia, la psicologia, la lingüística, la geografia, l'antropologia o les ciències polítiques, independentment del format que prengui aquesta transferència. A més de la recerca, la Càtedra proporciona assessorament científic i tècnic, organitza i imparteix cursos de postgrau propis, d’extensió universitària, d’especialització i d’actualització professional en l’àmbit de la seva competència, de conformitat amb els procediments i normatives que estableix la Universitat de Barcelona.

Patrocinadors

Els patrocinadors d'aquesta Càtedra són dues empreses de gestió cultural i àudiovisual ATAS CORP i GRUP TRANSVERSAL i l'Ajuntament de LA FATARELLA, d'on era originari, per la via materna, el professor Josep Termes i Ardèvol. Agraïm aquest patrocini i volem destacar la importància de la col·laboració entre els sectors públic i privats

Nacionalitats & Política - Blog