Avís legal

Informació general d’aquest lloc web

1. Segons la legislació universitària, la Universitat de Barcelona (en endavant, UB) duu a terme el servei públic d’educació superior mitjançant la investigació, la docència i l’estudi. Com a eina de suport, per accedir al seu lloc web, la UB disposa dels noms de domini ub.edu i ub.es, dels quals n'és titular. La Càtedra Josep Termes (en endavant, Càtedra) forma part d'aquests dominis i l’ús del lloc web implica acceptar les condicions que estableix aquest document.
 
2. La informació continguda al lloc web de la Càetdra té la finalitat de donar a conèixer l’activitat i els serveis que presta. La Càtedra treballa perquè la informació i els serveis oferts que es difonen acompleixin la necessària integritat, veracitat, actualització, accessibilitat i usabilitat. En aquest sentit, cal tenir present la data d’actualització que en cada cas s’indiqui. La informació que es pot oferir mitjançant aquest lloc web no substitueix en cap cas la publicitat de les lleis, les disposicions generals i els actes administratius que han de ser publicats en diaris, butlletins oficials o el sistema que la mateixa UB determini.
 
3. Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, sons, bases de dades, codis i qualsevol altre material, són propietat de la Càtedra o de tercers que n’hagin autoritzat l’ús a la institució. Tot aquest material està subjecte a la legislació de la propietat intel·lectual. Els respectius titulars es reserven les accions legalment oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual dels continguts.
 
4. La Càtedra es reserva la facultat de fer modificacions i actualitzacions del seu lloc web en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ.
 
5. En relació amb les imatges de persones que apareixen al lloc web, la Càtedra les publica respectant el dret a la imatge pròpia. Aquestes imatges s’utilitzen exclusivament amb la finalitat de compondre fitxers o vídeos gràfics, elaborats per informar i donar a conèixer l’activitat de la Càtedra. En cap cas són utilitzades amb altres finalitats, ni cedides a terceres persones sense l’autorització corresponent.
 
6. La Càtedra té implementades les mesures de seguretat adients per mantenir el lloc web i els seus servidors lliures de qualsevol programa maliciós (malware). L’accés segur al lloc web (com ara en el cas de les intranets) es fa mitjançant el protocol HTTPS.
 
7. La Càtedra facilita des del seu lloc web un hipervincle als seus perfils de Facebook, Twitter, Youtube, etc., amb l’objectiu de donar a conèixer en quines xarxes socials és present. Una vegada s’accedeix a qualsevol d’aquestes xarxes socials l’usuari està sotmès a les polítiques que cada servei tingui establertes.
 
8. La Càtedra permet rebre a través d’RSS les notícies publicades al seu lloc web.
 
9. Qualsevol controvèrsia en relació amb el lloc web de la Càtedra se substancia davant dels jutjats i tribunals de Barcelona, amb renúncia expressa al fur, si aquest fos diferent.

 

Accessibilitat

La Càtedra, en el compromís d’assolir l’eliminació total de les barreres visuals i funcionals del lloc web, satisfà el nivell mitjà (AA) dels criteris d’accessibilitat establerts pel grup de treball WAI (Web Accessibility Initiative) del W3C (World Wide Web Consortium). Cal tenir present que aquest lloc web és dinàmic i, en conseqüència, és pràcticament impossible comprovar totes i cadascuna de les pàgines web que es poden consultar en un moment determinat. En aquest sentit, si trobeu algun problema en relació amb l’accessibilitat per navegar en alguna d’aquestes pàgines web, us demanem que ens ho comuniqueu mitjançant un missatge de correu electrònic a l’adreça entorns.web@ub.edu.
 
Respecte al disseny visual, aquest lloc web fa servir fulls d’estil per al format visual de la informació i només s’han utilitzat mides de lletra relatives, compatibles amb les opcions personals de mida de text dels navegadors. Això no obstant, si el navegador que feu servir no permet l’ús de fulls d’estil, és possible navegar per les pàgines web sense cap tipus de problema de visualització seleccionant l’opció de navegació sense estil de pàgina.