Manel Bardàvio. Detecció de les necessitats de les dones emprenedores de la ciutat de Barcelona (2015)

Per encàrrec de la Regidoria de Dona i Drets Civils de l'Ajuntament de Barcelona, la Càtedra Josep Termes ha dut a terme un estudi que aprofundeix en la detecció de les necessitats de les dones emprenedores de la ciutat. La metodologia ha consistit en una sèrie d’entrevistes tant a dones emprenedores com a persones expertes en matèria d’emprenedoria, que han donat resposta a qüestions com quines són les dificultats que troben les dones emprenedores, així com els emprenedors en general, quin són els sectors on trobem més activitat emprenedora femenina i, per últim, propostes de mesures i accions que podria dur a terme l’Ajuntament de la ciutat per tal de fomentar i facilitar l’emprenedoria femenina a Barcelona.

La recerca elaborada fa palesa la necessitat de crear programes més sòlids per tal d’oferir una ajuda més ferma i estable a les dones emprenedores, així com l’establiment d’un treball en xarxa més continuat i compartit entre tots els interessats.

Vegeu els resultats