La teoria política del pensament pacifista: L’aportació de Gandhi

Dr. Aitor Díaz Anabitarte

El Dr. Aitor Díaz Anabitarte ha estudiat si hi ha un corpus doctrinari coherent pel que fa a la teoria política del pensament pacifista. Per a fer-ho, després d’observar la història del pensament pacifista i els autors involucrats en ell, es centra en quatre referents del segle XX:

  • Mahatma Gandhi
  • Luigi Ferrajoli
  • Johan Galtung
  • Gene Sharp

D’aquests quatre autors, n’ha investigat diverses qüestions, buscant els punts d’unió i de divergència entre les seves teories:

  • Què entenen per guerra i pau i, si ho fan, com justifiquen cadascuna d’elles
  • Quina és la seva idea d’Estat
  • Quina és la seva idea de justícia
  • Quina alternativa de defensa proposen a l’armamentística
  • Quin ordenament de les relacions internacionals proposen per tal de garantir la pau

En la jornada del GRENPoC, Díaz s’ha centrat en el cas de Gandhi el pensament del qual, afirma, uneix la teoria de Tolstoi amb la pràctica de Thoreau.

Gandhi és partidari d’un pacifisme actiu, presentant la desobediència civil com a eina transformadora de la societat. La seva idea d’Estat s’allunya del model occidental: és partidari d’humanitzar el poder a partir d’una espècie d’anarquia ordenada.

En el que es refereix a la justícia, per a Gandhi la igualtat és necessària per la pau, de tal manera que promulga una reorganització del model productiu que s’apropi més al paradigma artesanal que al capitalista.

Per últim, sobre la defensa considera que “no es pot ser just mitjançant mètodes injustos”. Com a alternativa a la defensa basada en l’armament, a nivell intern aposta per la desobediència civil i les Peace Brigades, que farien de mediadores a la vegada que servirien com element de dissuasió. En termes de política exterior, advoca pel desarmament unilateral, que cada país opti per desarmar-se independentment del que facin els altres països, considerant que això pot provocar una mena d’efecte mirall en els altres estats, que seguirien l’exemple. Això, considera Gandhi, generaria unes relacions internacionals més sanes.

Respecte als altres autors estudiats per Díaz, Gandhi és l’únic que aposta per una pau mundial que no es basi en un sistema de federacions entre països, no creu que això sigui necessari. Considera que la humanitat és una i la fraternitat universal, independentment de les fronteres.

Vegeu aquí la presentació.