L’ésser i el temps del sobiranisme

Dr. Joan Vergés Gifra

El sobiranisme, el nacionalisme, el Procés que està vivint Catalunya... han estat estudiats sobretot per politòlegs i, en menys mesura, per historiadors. Són molt pocs els filòsofs que han abordat aquests temes.

El Dr. Joan Vergés Gifra ens parla de l’existencialisme del Procés. Afirma que, pel que fa referència al Procés, ens fem preguntes similars a les que ens fem sobre la nostra vida quotidiana: “Ho estem fent bé això?”,  “És una bona decisió?”, per posar  algun exemple de les preguntes que acostumem a formular-nos i que estem fent-nos, també, en referència al procés sobiranista. Davant d’aquest qüestionament, trobem diversos tipus de resposta:

  • La resposta legal (és la més rígida i a la que es presta més atenció)
  • La resposta moral
  • La resposta existencial
  • Etc.

La resposta existencial és la que marca la importància del fet, la que demostra que és quelcom que ens preocupa. Algunes de les característiques d’aquesta resposta existencial són:

  • És el subjecte o col·lectivitat qui jutja
  • Es du a terme una avaluació segons els resultats
  • La resposta es pot veure influenciada per canvis en el subjecte

Davant el Procés, Vergés assenyala dues posicions: Els qui veuen com a punt de partida la creació de l’Estat i consideren que, un cop creat, ja s’estudiarà com organitzar-lo (des del seu punt de vista, l’actitud més existencialista) i, per altra banda, els qui volen decidir com s’organitzarà l’Estat abans de crear-lo.