Història versus memòria: disfuncions epistemològiques i comunicatives

Dr. Ferran Sáez Mateu

El Dr. Ferran Sáez Mateu s’ha endinsat en estudiar la relació entre la història i la memòria i en com aquestes apareixen en els mitjans de comunicació.

Tant la història com la memòria són importants, cadascuna per coses diferents, depenent del cas necessitem recórrer a una o a l’altra. No obstant, els mitjans de comunicació ens les acostumen a presentar com a antagonistes i tendeixen a crear friccions entre història i memòria, quan en realitat, ja des que Maurice Halbwachs va encunyar i estudiar el concepte de memòria col·lectiva, aquesta i la història són complementàries.

El cas és que en el món dels mass media s’ha apostat pels discursos emocionalment més atractius, siguin certs o falsos, i això ha conduït a una sèrie de disfuncions. Entre d’altres, Sáez en destaca:

  • La confusió entre les fonts històriques i les fonts de la memòria
  • La proliferació de pseudo-testimonis, per motius purament biològics, doncs els testimonis de primera mà estan envellint i morint i els que ara parlen de successos com la Guerra Civil són familiars d’aquests
  • La confusió entre ficció i història
  • La polarització creada per i des de les diferents ideologies
  • La supremacia del discurs emocional
  • La dependència de la digitalització, de la imatge; si de quelcom no en tenim imatges, no interessa als mitjans de comunicació