Aitor Díaz Anabitarte. La teoria política del pensament pacifista: Debat teorètic i posicionament axiològic (2015)

El Dr. Aitor Díaz ha defensat el 21 de juliol aquesta tesi obtenint la qualificació d’excel·lent “cum laude”. En ella intenta fer una sistematització del nucli dur del pensament pacifista. Un intent per esbrinar si, darrera d’aquesta tradició de pensament polític, hi podem trobar els elements necessaris que ens permetin parlar de coherència interna, continuïtat i, per tant, d’un cos doctrinari comú i congruent.

Per a dur a terme la investigació es centra en quatre autors fonamentals pel que fa al desenvolupament del pensament pacifista del segle XX: Mahatma Gandhi, Luigi Ferrajoli, Johan Galtung i Gene Sharp, però sempre tenint en compte l’evolució d’aquesta tradició des dels orígens de la civilització humana. Les dimensions d’anàlisi prioritzades en cadascun d’aquests autors clau són cinc: el concepte de guerra i pau, la idea de poder i autoritat, la noció de justícia social, les alternatives de defensa i, per últim, l’ordenació de les relacions internacionals. 

Mahatma Gandhi, figura clau del pensament pacifista