Agustí Colomines i August Rafanell. Los fundamentos del cambio cultural en España, 1960-1975 (2015)

El Dr. Agustí Colomines i el Dr. August Rafanell, membres del GRENPoC, participen en aquest projecte de recerca dirigit pel Dr. Jordi Casassas i el Dr. Carlos Santacana, ambdós de la Universitat de Barcelona.

La investigació profunditza en l’anàlisi de la Transició des de la perspectiva de la moderna història cultural per veure si s’han de revisar, des de la història, el concepte i els ritmes cronològics usats per la ciència política en relació a un moment de canvi accelerat. S’estudien les transformacions culturals que es produeixen a l’Estat espanyol des dels anys seixanta fins la Transició a la democràcia per tal d’arribar a una millor comprensió dels últims anys del Franquisme i de la Transició.

En la recerca s’observa atentament el contrast entre el discurs dels intel·lectuals i els ritmes més lents de l’evolució de la cultura de masses, aspecte progressivament més rellevant a mesura que avancem en el segle XX. Paral·lelament, també contrasta els discursos generals amb els que es produeixen a escala local-regional, observant els casos de Madrid i Barcelona –com a grans nuclis urbans– i el cas de Mallorca, com a zona perifèrica que viu una transformació especial degut a l’impacte del fenomen turístic.  

Les conclusions de la investigació permetran una millor comparació de l’evolució cultural de la societat espanyola amb altres realitats de l’Europa occidental que tenen en comú el marc socioeconòmic però no el polític. 

Habitants de Gernika recordant el bombardeig que va destrossar el municipi l'any 1937