Sobre Víctor Alba, per Jordi Amat

El publicista i escriptor Pere Pagès, més conegut pel pseudònim de Víctor Alba, en una imatge del 1999, quatre anys abans de morir - © JOSÉ MARIA ALGUERSUAR
EDITORIAL AFERS. 239 PÀGINES. 18 EUROS
14/06/2020

Ressenya del publicita Jordi Amat al Suplement “Cultura/s” del llibre publicat per l’Editorial Afers i promogut per la Càtedra Josep Termes

Francesc-Marc Álvaro i Mònica Sabata (eds.) Víctor Alba. El cronista revoltat / EDITORIAL AFERS. 239 PÀGINES. 18 EUROS

La setmana passada parlàvem aquí mateix de l’assaig de Miquel Berga sobre com la Guerra Civil va impactar en Auden i Orwell. L’autor d’Homenatge a Catalunya, que va venir a Espanya per combatre el feixisme, va ser acollit pel POUM –que tenia una xarxa internacional eficient– i Orwell va quedar fondament indignat per la repressió que aquell partit revolucionari i antiestalinista va patir dins del propi bàndol republicà. Tal vegada la posició ideològica radical i de risc dels poumistes, tan peculiar en tant que força marxista però antiautoritària, va ser la llavor de la lúcida llibertat de pensament que alguns dels seus quadres desplegarien durant la Guerra Freda. Hi ha casos més o menys coneguts, com el de Joaquín Maurín o Julián Gorkin. Però n’hi ha un que ens toca de prop i que va devorant l’oblit: el publicista Pere Pagès, més conegut pel pseudònim de Víctor Alba (1916-2003).

Fa quatre anys se li va dedicar una jornada acadèmica. Ara els professors Álvaro i Sabata editen les intervencions que s’hi van fer. Són perfils sobre el personatge i sobre la seva obra. Els escriuen amics i coneguts, periodistes i acadèmics. Destaca la breu semblança biogràfica que apuntala Pelai Pagès. Llegits tots junts valen com una aproximació per comprendre un personatge que fascina per l’heterodòxia –caracterització d’Agustí Pons– i que “no es conforma amb la primera explicació, sempre suggereix altres possibilitats, altres versions” (ho diu Álvaro). És així com amb un estil peculiar, sense èmfasi, amb originalitat, va qüestionar algunes interpretacions sobre quina mena de país som. Qui sap si la clau sigui la matriu sociològica del seu pensament: “La moral del menestral com a ésser lliure de fet”, per dir-ho ara amb paraules d’Antonio Baños. La relectura de la seva obra evidencia, com esquematitza J.M. Casasús, que va practicar un periodisme dissident.

Després d’haver estat empresonat a la primera postguerra, va exiliar-se a la França alliberada del nazisme. Col·labora al Combat de Camus i escriu els primers llibres. Però va ser sobretot a Amèrica, a Mèxic i als Estats Units, on va passar la temporada d’exili més llarga fins que a mitjans dels seixanta torna per primera vegada a Barcelona. Queda amb companys de presó, els escolta malparlant del règim i queda desconcertat perquè sembla que tot ha canviat, però tot segueix igual. “Els mateixos cabrons només que se’ls han descolorit les camises”. Als setanta, quan s’instal·la aquí definitivament, viurà l’època més fecunda com a figura i com escriptor. Alhora que fa amistat amb Joan de Sagarra, a qui Francesc Canosa entrevista al llibre, Alba col·laborava en premsa i publicava llibres sobre la tradició marxista del país i la seva singular notícia de Catalunya.

Una tria de la seva obra publicada en llibre constitueix la segona part del volum Víctor Alba. El cronista revoltat .El lector queda una mica fora de lloc perquè no s’especifiquen els criteris de la selecció, però hi ha pàgines molt interessants: pinzellades autobiogràfiques, una estirada d’orelles als qui atorgaven una presència tòxica als polítics de l’exili, una anàlisi breu i demolidora sobre com el franquisme havia naturalitzat la corrupció i destaquen 80 pàgines del seu assaig Cataluña de tamaño natural (1975). Em quedo amb uns fragments sobre la burgesia catalana de Catalunya sense cap ni peus (1971): “Sabem del cert el que va deixant de tenir i aviat no tindrà en absolut: la primacia econòmica d’Espanya, a la qual estava acostumada”.