"Dos contemporanis enfrontats"

22/01/2016

Enric Ucelay-Da Cal i Josep Pich han editat l’obra “Dos contemporanis enfrontats” (Nova Editorial, Col·lecció Hecateu). Es tracta d’una miscel·lània on, a través dels estudis de diversos historiadors, s’exploren les figures de Joaquín Costa i Valentí Almirall, dos coetanis que, com diu el pròleg de l’edició, segurament no haguessin sigut amics. En efecte, aquesta obra representa un exercici d’història transversal on s’estudien per primer cop, en un mateix volum, dos personatges ben diferents: Per una banda, Valentí Almirall –considerat un dels pares del nacionalisme català–  provenia d’una família noble i va tenir accés a una excel·lent educació, mentre que Joaquín Costa – amb el seu arrelat aragonesisme i un marcat sentiment nacionalista espanyol– va néixer en el si d’una família modesta i es va veure forçat a satisfer les seves inquietuds intel·lectuals de forma autodidacta. Les allunyades posicions d’ambdós pensadors ens mostren la complexitat dels regeneracionismes hispans de finals del segle XIX.

En aquest volum es recullen les ponències de les jornades, organitzades pel GRENS, que es van celebrar a la Universitat Pompeu Fabra l’any 2012 i on es van posar en diàleg les dues figures.

Entre els historiadors que basteixen aquesta obra, hi ha diversos membres i col·laboradors del GRENPoC:

  • Agustí Colomines (IP del GRENPoC i director acadèmic de la Càtedra Josep Termes): Almirall, patriota o resistent?
  • Josep Pich: Valentí Almirall i Joaquín Costa davant del període que els pertocà viure
  • Santiago Izquierdo: El republicanisme de Joan Sol i Ortega

També hi trobem estudis de David Martínez Fiol, Eloy Fernández Clemente, Isidre Molas, Josep Contreras, Josep Maria Figueres i Enric Ucelay-Da Cal.