La Càtedra presenta un projecte a la convocatòria H2020

28-05-2015

Amb el títol El relat històric comú com a herència cultural pel foment de la identitat europea, la Càtedra Josep Termes lidera un projecte en el marc de l'Horitzó 2020 dut a terme amb altres 5 partners internacionals de Bulgària, França, Letònia, Itàlia i Alemanya.

El projecte parteix de la hipòtesi que la Unió Europea és encara un projecte en construcció en diferents àmbits com per exemple l'econòmic, el jurídic, el legislatiu, el polític i el social, així com també en tot allò que fa referència a la seva narrativa històrica. Aquest darrer aspecte es fa més difícil a causa del conflicte que suposa l'explicació de la història europea contemporània. Cal tenir en compte que la UE va néixer del desig de convertir el continent en un lloc més lliure, més just i més pròsper. Tanmateix, la construcció d'una identitat europea no es pot crear ignorant el conflicte històric, però ha de ser construïda sense cap voluntat de venjança i encara menys cap intenció d'anar a la contra. La construcció d'una identitat europea comuna requereix respectar els records i la diversitat de la zona com a punt de partida perquè només així es poden resoldre els conflictes entre les persones i les comunitats. Per construir una Europa realment unida és necessari recuperar tots els records col·lectius fragmentats i posar-los al servei d'uns valors comuns.

L'objectiu del projecte és analitzar com el substrat històric i cultural d'Europa pot fomentar la identitat europea. Volem avaluar com el patrimoni històric i cultural dels diferents estats i la construcció de la memòria contribueixen a la generació de consciència i identitats europees. El resultat final pretén ser un projecte d'investigació científica i innovació sobre els mecanismes pels quals la història i el patrimoni cultural afecten la creació de comunitats imaginades. El projecte haurà de proporcionar un conjunt d'eines o instruments tecnològics i visuals que mostraran els resultats finals al públic. 

A l'actualitat aquest projecte es troba en fase d'avaluació per part de la Comissió Europea