Nacionalisme: Diversitat i Seguretat - Congrés

En el transcurs dels dies 21, 22 i 23 d’abril de 2015 s’ha celebrat a la London School of Economics el 25è congrés de l’ASEN(Associació per l’Estudi de l’Etnicitat i el Nacionalisme). Sota el títol de Nationalism: Diversity and Security, s’ha examinat com les amenaces internes i externes estan cada cop més connectades i com està canviant la naturalesa de la seguretat nacional així com la diversitat en els estats nació.

Entre d’altres, hi ha participat els següents oradors: Chetan Bhatt, Daphne Halikiopolou,  Christopher Hill, Eric Kaufmann, Joep Leerssen, Iver Neumann, Liliana Riga, Sofia Vasilopoulou i Catherine Wihtol de Wenden

Paral·lelament , s’ha celebrat el 20è aniversari de la revista de l’ASEN Nations and Nationalism amb una taula rodona amb el nom de Why has nationalisme not run its course? on s’ha abordat la importància que té el nacionalisme com a força política i cultural en el món actual. L’esdeveniment ha comptat amb Geoffrey Hosking , Thomas Hylland Eriksen i Stein Tønnesson com a ponents i amb la participació, al debat, d’un grup nombrós d’especialistes en la matèria del nacionalisme, com és el cas del Dr. Agustí Colomines, director acadèmic de la Càtedra Josep Termes i membre de l’International Advisory Boardde la revista.