Covid-19 i nacionalisme

Virus global
Quin paper tindrà el nacionaliste davant una crisi global compartida com la COVID-19?
15/05/2020

Crida d'articles de "Nations and Nationalism" sobre Covid-19

La revista Nations and Nationalism fa una cridala per a la presentació d’articles de recerca (7.000-9000 paraules) i notes d’investigació (3000-5.000 paraules) centrats en la COVID-19 i el nacionalisme. Els articles s’han de basar en investigacions empíriques i avançar en un argument distintiu. Les propostes poden ser article de casos comparatius i/o històrics, així com estudis de casos contemporanis. Per a l'enviament, consulteu les directrius que s'indiquen en aquest link: http://asen.ac.uk/publications/nations-nationalism/author-guidelines/