Objectius

Els principals objectius de la Càtedra Josep Termes són:

  • Impulsar un espai per a la recerca i la formació en l’àmbit del lideratge, la ciutadania i les identitats.
  • Vincular la vida acadèmica a l’acció política i social.  
  • Fomentar el desenvolupament d’estudis i treballs de recerca relacionats amb el lideratge social i polític, la diplomàcia pública, la ciutadania i els valors, la democràcia, els estudis nacionals i d’identitat, els moviments socials i la resolució de conflictes i la comunicació social i política, així com fomentar estudis i treballs de recerca de temes que puguin estar relacionats amb els esmentats.
  • Fomentar la difusió de coneixement en els àmbits del lideratge, la ciutadania, la democràcia participativa, la diplomàcia pública, els moviments socials i la resolució de conflictes, la comunicació social i política, els estudis nacionals i d'identitat i la governança.
  • Oferir al país un espai de formació dels futurs líders polítics, socials i cívics. Esdevenir, així, un espai de formació que contribueixi a la creació de coneixement junt amb altres agents culturals, socials i polítics.
  • Organitzar i fer cursos, seminaris, reunions o jornades destinats a potenciar la recerca i la formació – tant reglada com no reglada– ja sigui amb caràcter periòdic i estable com circumstancial i temporal.
  • Preparar formació a mida.
  • Difondre l'obra historiogràfica del Dr. Josep Termes.