La Càtedra

La Càtedra va néixer el 2012 i reuneix investigadors per promoure i impulsar la investigació d’alta qualitat en història i en les àrees pròpies de les ciències humanes i socials i, en especial, de les humanitats digitals. La Càtedra té una orientació multidisciplinar per fomentar la recerca en història dels lideratges polítics i socials, l'evolució de les identitats sobre l'organització social i l'espai públic. La Càtedra es proposa, també, ajudar a trobar formes de transferència del coneixement humanístic amb les metodologies digitals per tal de contribuir a la creació d'un real "blockchain" historiogràfic. La Càtedra acull el Grup de Recerca en Estudis Nacionals i Polítiques Culturals (GRENPoC), reconegut per l'AGAUR. Per tant, la Càtedra té l'objectiu de fomentar, projectar i difondre la recerca, la docència, la transferència de tecnologia i/o la innovació efectuada pels seus invertigadors en els àmbit de la història, l'economia, la sociologia, la psicologia, la linguïstica, la geografia i l'antropologia, independentment del format que prengui aquesta transferència. A més de la recerca, la Càtedra es proporciona assessorament científic i tècnic en l’àmbit de la seva competència, organitza i imparteix cursos de postgrau propis, d’extensió universitària, d’especialització i d’actualització professional en l’àmbit de la seva competència, de conformitat amb els procediments i normatives que estableix la Universitat de Barcelona.

El blog del GRENPoC