La Càtedra

La Càtedra reuneix investigadors per promoure i impulsar la investigació d’alta qualitat en les àrees pròpies de ciències humanes i socials. Tots i el fonament historiogràfic, la Càtedra té una orientació multidisciplinar per  treballar sobre els lideratges polítics i socials, l'evolició de les ciutadanies i l'impacte de la identitat sobre la política. Al mateix temps, la Càtedra es proposa ajudar a trobar formes de transferència del conixement humanístic en el món digital d'avui dia. La Càtedra va néixer, també, amb la voluntat de crear un grup de recerca regonegut per les autoritats acadèmiques. Per tant, la Càtedra va assumir l'objectiu de fomentar, projectar i difondre la recerca, la docència, la transferència de tecnologia i/o la innovació efectuada pels seus invertigadors en els àmbit de la història, l'economia, la sociologia, la psicologia, la linguïstica, la geografia i l'antropologia. A més de la recerca, la Càtedra es compromet a proporcionar assessorament científic i tècnic en l’àmbit de la seva competència, a organitzar i a impartir cursos de postgrau no oficials, d’extensió universitària, d’especialització i d’actualització professional en l’àmbit de la seva competència, de conformitat amb els procediments i normatives que estableix la Universitat.

El blog del GRENPoC