Revista HD/DH

CALL FOR PAPERS

Call For Papers per al primer número d'HD/DH dedicat al paper de les biblioteques en l'àmbit de les humanitats digitals.

HD/DH només permet l'admissió de textos originals per a les següents seccions: dossier, miscel·lània i ressenyes. Tots els textos es presenten com a mínim a dues revisions externes de parells de doble cec. Els idiomes de la revista són: català i anglès.

La relació entre les Humanitats Digitals (HD) i les biblioteques ha esdevingut, aquests darrers anys, un tema de reflexió important que està generant una extensa bibliografia, tot i que les dinàmiques de penetració i consolidació no són les mateixes arreu. La pluralitat és ben palesa: a Catalunya estem lluny encara de realitats com les que presenten els informes de RLUK o el de LIBER, tot i que tenim les HD en el nostre horitzó.  Ens trobem, com exposava molt encertadament Lluís Anglada —Director de l’Àrea de Ciència Oberta del CSUC— fa uns mesos al Blok de BiD, en un moment clau, en el qual el futur està en construcció i on “no hi ha altra «recepta» que la d’arremangar-se i posar-s’hi”. Aquest primer número de la revista HD/DH Humanitats Digitals/Digital Humanities pretén promoure la reflexió sobre la relació de les Humanitats Digitals i les biblioteques en aquest moment concret de “construcció”, nodrint-se també d’aportacions foranies que ens ofereixin aproximacions a altres sinergies i realitats.

Aquest monogràfic d'HD/DH té l'objectiu de:

  • Analitzar quina és la situació actual de les Humanitats Digitals a casa nostra i reflexionar sobre el paper que han de tenir les biblioteques en aquest nou context.
  • Reflexionar sobre els nous rols i habilitats que han de tenir els bibliotecaris i com han d’afrontar les noves demandes de les que són objecte: assessorament en temes relacionats amb la propietat intel·lectual, en mètodes de recerca (mineria de text i visualització de dades, etc.), en metadades o linked open data, en accés obert, etc.
  • Explorar els reptes que planteja aquest nou paradigma a diferents nivells: gestió de la col·lecció, reutilització i nous usos del patrimoni, col·laboració amb docents, accessibilitat, tractament tècnic, equipaments i programaris, finançament, gestió de llicències i drets, formació del personal, etc.
  • Valorar els estàndards de digitalització per a Humanitats Digitals usats actualment, així com les tendències emergents que cerquen reutilitzar els materials digitalitzats.
  • Identificar i compartir projectes i iniciatives relacionades amb les Humanitats Digitals que s’estiguin portant a terme a biblioteques universitàries i de recerca.

Obrim aquesta crida a comunicacions amb l’objectiu d’oferir una plataforma de reflexió i difusió de contribucions diverses al voltant d’aquest moment de canvis i incerteses. Quin paper han de jugar les biblioteques en aquest nou context? Estem identificant en quines àrees específiques podem aportar valor? Estem fent front al canvi de necessitats dels usuaris i configurant serveis que donin resposta a aquesta nova realitat? Els professionals que treballem a biblioteques, ens estem erigint com a col·laboradors, socis o proveïdors de serveis dels projectes que estan en marxa, o ens estem mantenint al marge? És possible que gràcies a les Humanitats Digitals les biblioteques patrimonials i de recerca estiguin davant de l’oportunitat de prestigiar el sector? Les respostes a aquestes i moltes altres qüestions resten obertes, i aquest primer número de la revista HD/DH Humanitats Digitals/Digital Humanities ofereix la possibilitat als professionals del sector a reflexionar sobre aquells aspectes que considerin claus.

Web: https://revistes.ub.edu/index.php/hd-dh/index

QUÈ SOM I QUI SOM

Humanitats Digitals / Digital Humanities (HD/DH) és una revista, publicada en català i anglès (tots els articles), amb la qual es vol cobrir un camp científic que a Catalunya encara està per consolidar. La revista es proposa incentivar el debat acadèmic des d’una perspectiva epistemològica, però també documental i en relació amb l’emmagatzematge i gestió de dades.

Comptarà amb tres seccions: Dossier, Miscel·ània i Ressenyes bibliogràfiques i documentals. La revista serà biannual, de 240 pàgines, en format digital i eBook, i de la qual només se n’imprimiran 50 exemplars.

Editor-director

Dr. Agustí Colomines i Companys
Director de la Càtedra Josep Termes d'història, identitats i humanitats digitals - Universitat de Barcelona

Gestió editorial

Sra. Gemma Caballer i Albareda
Bibliotecària del CRAI Biblioteca de Reserva (Universitat de Barcelona)

Dr. Marc Macià i Farré
Professor de la Universitat de Lleida

Consell de redacció

Dr. Pau Alsina González
Professor de cultures digitals, societat de la informació i el coneixement, director d’Artnodes, Universitat Oberta de Catalunya

Dr. Jordi Argelaguet i Argemí
Professor titular de ciència política, Universitat Autònoma de Barcelona i director del Centre d'Estudis d'Opinió, Generalitat de Catalunya

Dra. Núria Bel i Rafecas
Catedràtica (acreditada) de tecnologies del llenguatge i investigadora de de l’Institut de Lingüística aplicada, Universitat Pompeu Fabra

Dra. Laura Borràs i Castanyer
Professora associada literatura i IP del Grup de Recerca Consolidat Hermeneia, Universitat de Barcelona

Dr. Xavier Espluga
Catedràtic de llatí, Universitat de Barcelona

Sr. Ricard Faura i Homedes
Cap del Servei d’inclusió i capacitació digital, Generalitat de Catalunya

Dr. Jordi Ibarz i Gelabert
Professor agregat d’història contemporània, Universitat de Barcelona

Dra. Aurora Madaula i Giménez
Investigadora dels grups de recerca GRENPoC, Universitat de Barcelona, i del GRENS, Universitat Pompeu Fabra

Sr. Xavier Marcet i Gisbert
Professor associat de negocis i president de Lead to Change, Universitat Pompeu Fabra

Sr. Pedro Nilsson-Fernàndez
Associació d'Humanitats Digitals CatalanesUniversity College Cork, Irlanda.

Sr. Genís Roca i Verard
President de RocaSalvatella i codirector del postgrau “Transformació digital de les organitzacions”, Universitat Pompeu Fabra

Dr. Miquel Térmens i Graell
Professor titular de biblioteconomia i documentació i director del Màster d’Humanitats Digitals, Universitat de Barcelona

Dr. Joan Ramon Veny-Mesquida
Professor de literatura Catalana i director de la Càtedra Màrius Torres, Universitat de Lleida

Consell assessor internacional

Dr. Mark Alfano
Professor de filosofia, Technische Universiteit Delft

Sr. Lluís Anglada i de Ferrer
Director de l’Àrea de Ciència Oberta, CSUC

Dr. Carles Boix i Serra
Catedràtic Robert Garrett de política i afers públics, Woodrow Wilson School, Princeton University

Sr. Elies Campo
Director de creixement, acords i desenvolupament empresarial de Telegram

Dra. Lourdes Cirlot Valenzuela
Catedràtica d’art, Universitat de Barcelona

Dra. Mariona Coll Ardanuy
Investigadora en lingüística computacional, The Alan Turing Institute

Dr. Antoon De Baets
Catedràtic d'història, ètica i drets humans, Universitat de Groningen, i coordinador de la Network for Concerned Historians

Dra. Liah Greenfeld
Catedràtica de sociologia i ciències polítiques, Boston University

Dr. Ignasi Labastida i Juan
Responsable de la Unitat de Recerca i Innovació del CRAI, Universitat de Barcelona, i president d’SPARC Europe

Dr. Maria Llombart Huesca
Professora d’estudis hispànics, Université Paul Valéry-Montpellier III

Dr. Antoni Malet Tomàs
Catedràtic d’història de la ciència, Universitat Pompeu Fabra

Sra. Mónica Nepote
Directora del Projecte e-Literatura, Centre de Cultura Digital, Ciutat de Mèxic

Dr. Francesc Núñez i Mosteo
Professor de sociologia, Universitat Oberta de Catalunya

Sr. Vicent Olmos i Tamarit
Editor de l’Editorial Afers

Dr. Sergi Pardos-Prado
Catedràtic de política comparada, Universitat de Glasgow

Dr. Toine Pieters
Catedràtic d’història de la ciència, Universiteit Utrecht

Dr. Anaclet Pons Pons
Catedràtic d’història contemporània, Universitat de València

Dra. Clara Ponsatí i Obiols
Catedràtica d’economia, University of Saint Andrews

Sr. Gil Press
CEO gPress

Dr. Antonio Rojas Castro
Investigador de la Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften

Dr. Xavier Sala i Matin
Catedràtic Jerome and Matthew Grossman de desenvolupament econòmic i macroeconomia, Columbia University

Dra. Rosi Song
Catedràtica d’estudis hispànics, Universitat de Durham

Dr Michael Witmore
Director de la Folger Shakespeare Library 

ISSN en línia: 2696-001X
ISSN en paper: 2696-0036
 

MEMBRES DE RCUB

Humanitats Digitals/Digital Humanities (HD/DH) està integrada a la plataforma Revistes científiques de la Universitat de Barcelona (RCUB), que és el portal que recull les revistes científiques especialitzades en diversos àmbits temàtics, editades o coeditades per la Universitat de Barcelona.

Objectius de RCUB

  • Permetre la gestió editorial i la publicació d'una revista electrònica des d'una única plataforma web.
  • Crear un entorn únic de difusió i de cerca de les revistes editades per la Universitat de Barcelona.
  • Incentivar la publicació en format digital i en accés obert.
  • Facilitar la preservació de les revistes per a un ús futur.
  • Continuar col·laborant en iniciatives nacionals, com ara Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO), i internacionals utilitzant el protocol d'interoperabilitat d'Open Archives Initiative (OAI).

Web: https://revistes.ub.edu/index.php 

ADHERITS A L'AHDCat

L'Associació d'Humanitats Digitals Catalanes (AHDCat) és una entitat privada sense ànim de lucre inscrita en el registre d'asociacions de Barcelona que neix amb la voluntat de promoure la recerca digital en les humanitats dins els estudis catalans i treballar per preservar i (re)construir l'empremta digital catalana a través de mètodes col·laboratius que tinguin com a objectiu trobar sinergies entre centres de patrimoni cultural, la comunitat maker, i les institucions acadèmiques i culturals.

Tot i que l’objectiu principal de l’AHDCat no és teoritzar o informar sobre les Humanitats Digitals com a disciplina —ja hi ha publicacions diverses que acompleixen aquesta funció— ens comprometem a fer ús de l’esperit inclusiu que caracteritza i defineix les Humanitats Digitals per tal de donar visibilitat a la cultura catalana en aquest àmbit.

Amb aquest compromís, l’AHDCat té la voluntat de contribuir a subvertir la situació de subalternitat en què es troba la cultura catalana respecte de les grans hegemonies vigents i, per tant, de promoure sinergies amb associacions, centres i estudiosos d’altres cultures minoritzades que defensin projectes d’Humanitats Digitals per visibilitzar-les.

Web: http://www.catedramariustorres.udl.cat/hudicat/index.php