Revista HD/DH

Humanitats Digitals / Digital Humanities (HD / DH) és una revista, publicada en català i anglès (tots els articles), amb la qual es vol cobrir un camp científic que a Catalunya encara està per consolidar. La revista es proposa incentivar el debat acadèmic des d’una perspectiva epistemològica, però també documental i en relació amb l’emmagatzematge i gestió de dades. Comptarà amb tres seccions: Dossier, Miscel·ània i Ressenyes bibliogràfiques i documentals. La revista serà biannual, de 240 pàgines, en format digital i eBook, i de la qual només se n’imprimiran 50 exemplars. És previst publicar el primer número l'hivern de 2020. 

ISSN en línia: 2696-001X
ISSN en paper: 2696-0036