Presència catalana al món, estat de la qüestió i perspectives

Dr. Josep Maria Solé i Sabaté

El Dr. Josep Maria Solé i Sabaté ha exposat les seves investigacions sobre la presència catalana al món. Ha començat la seva intervenció assenyalant els buits en l’estudi de la història de Catalunya, concretament la dimensió internacional. Si bé per exemple, tenim un ampli coneixement de la història medieval de Catalunya, ens manca aquesta visió internacional, la que ens explicaria la presència catalana al món històricament, com ens han vist des de fora, etc. En paraules de Solé i Sabaté, la història ha d’anar del poble al món i, del món, retornar al poble.

També manquen biografies de personatges que tingueren gran importància i que han estat invisibilitzats amb el pas del temps: metges, arquitectes, estudiosos del sànscrit...

Una altra carència és la de l’estudi iconogràfic, que podria haver estat d’utilitat amb el recent conflicte entre la UEFA i la presència d’estelades als partits de la Champions League.

Per últim, també destaca la necessitat de crear un fons fotogràfic.

Solé i Sabaté considera que un dels motius d’aquestes mancances és el fet que la universitat catalana hagi depès de l’espanyola, sent el resultat que els pocs estudis que trobem sobre la presència catalana al món estiguin fets des de l’estranger (Argentina, EUA...) i tractant el tema una mica per sobre. I tanmateix, si Catalunya arriba a ser independent serà fonamental poder accedir a aquesta dimensió internacional de la nostra història. Aconseguir-ho representarà molta feina per als historiadors. Conclou, finalment, aquesta visió internacional de la història del nostre país és una matèria d’estudi a potenciar entre els joves historiadors.