Elements normatius en el debat sobre la secessió a Escòcia i Catalunya

Dr. Ivan Serrano Balaguer

El Dr. Ivan Serrano Balaguer ens ha presentat les seves investigacions entorn els elements normatius en el debat sobre la secessió a Escòcia i Catalunya. Considera que hi ha un gap en el món de les teories sobre la secessió. Concretament, en destaca que està difús el trànsit entre la teoria i la realitat: tant en el cas de Catalunya com en el d’Escòcia, no s’ha estudiat prou com els elements de la teoria estan presents en el debat polític.

Ens mostra tres grups d’arguments que podrien justificar la secessió:

1 - Els que estan associats als principis de l’individualisme liberal: els individus tenen dret a decidir com agrupar-se.

2 - Els que estan associats a les comunitats polítiques: com que les aquestes són les que s’agrupen, són els grups els que són subjecte del dret a l’autodeterminació.

3 - Els arguments de causa justa o d’últim remei: per a crear un Estat nou, tenint en compte els riscos que això implica, hi ha d’haver unes causes sòlides.

Serrano afegeix una quarta categoria:

4 - Els arguments de tipus instrumental.

La seva tesi és que en el cas català ha ocorregut un gir “remeialista”, passant dels elements de preservació etnolingüística a elements d'àmbit democràtic mesclats amb elements del fracàs de l'encaix de Catalunya dins del projecte espanyol. Aquest gir implica que en el debat sobre la secessió es parla menys dels principis basats en la nació, en la identitat, i estan proliferant cada cop més aquells arguments que es refereixen a la democràcia.