Màster Humanitats Digitals

Les humanitats digitals són una disciplina en la qual convergeixen els estudis clàssics de les ciències humanes i socials (història, filosofia, filologia, geografia, art, comunicació, antropologia, socologia, economia o polítics, entre altres) amb la tecnologia pròpia de la societat de la informació. La Universitat de Barcelona ha posat en marxa un Màster en Humanitats Digitals per al curs 2019-2020 mitjançant una iniciativa conjunta de les facultats de Biblioteconomia i Domunentació, Filologia, Filosofia i Geografia i Història. Amb aquests màster es pretén que els alumnes adquireixin competències i habilitats tècniques que els permetin el tractament, la preservació, la difusió i l'ús de coneixements humanístics en el mitjà digital i, alhora, els possibiliti la reflexió sobre la societat digital en general i les vies de professionalització per als graduats en ciències humanes i socials. Les sortides professionals que ofereix aquest màster són en els camp de la gestió cultural i patrimonial, editorial, museogràfic, màrqueting, educatiu, arxivístic, audiovisual, gestió i anàlisi de dades o periodístics, entre molts altres.

El màster no requereix cap titulació específica i per això es dirigeix a graduats en els àmbits de l'arqueologia, la comunicació, la filologia, la geografia, la història i la història de l'art, la informació i la documentació, la lingüística i altres àrees de coneixement de les humanitats i les ciències socials. La preinscripció s'ha de fer a través del web de la UB, de l'1 de març al 16 de setembre de 2019.